Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Olkusz

Wręczenie nagród dla laureatów XXXXI Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

29 maja br. podczas uroczystego apelu w Szkole Podstawowej nr 5 w Olkuszu laureatom Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym wręczono nagrody i dyplomy. Konkurs dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych od lat cieszy się zainteresowaniem. Turniej ten kształtuje bezpieczne postawy w ruchu drogowym. Jego uczestnicy muszą wykazać się dużą znajomością przepisów ruchu drogowego, szczególną umiejętnością jazdy na rowerze jak również wiedzą teoretyczną i praktyczną z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Uroczyste wręczenie odbyło się na sali gimnastycznej, gdzie zgromadzili się zwycięscy konkursu ich opiekunowie, dyrekcja i grono pedagogiczne, uczniowie szkoły a także zaproszeni goście: m.in. Pani Renata Gęgotek przedstawiciel Urzędu Miasta i Gminy Olkusz, Katarzyna Barczyk-Łyczak z Urzędu Miasta i Gminy Wolbrom, podinsp. Jarosław Klich - I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Olkuszu, asp. szt. Artur Czarnota – Naczelnik Wydziału Prewencji, Katarzyna Matras Oficer prasowy.

Podinsp. Jarosław Klich podziękował wszystkim uczestnikom: uczniom oraz nauczycielom za udział w Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym a także sponsorom za ufundowanie nagród. Szczególne podziękowania skierowała do Pani Dyrektor Grażyny Kaziród i pracowników Szkoły Podstawowej nr 5 za współorganizowanie tego konkursu.

Apel uświetnił program artystyczny przygotowany przez uczniów szkoły.