„Kręci mnie bezpieczeństwo… na rowerze”

Podczas egzaminu na kartę rowerową, który zorganizowano dzisiaj (07.06.br.) w Szkole Podstawowej nr 5 w Olkuszu, policjantka z komendy wraz z dzielnicowym przeprowadzili wykład nt. bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Jeszcze przez przystąpieniem do egzaminu praktycznego jazdy na rowerze, policjanci przypomnieli uczniom o przepisach i zasadach obowiązujących w ruchu drogowym. Udzielili kilku cennych wskazówek m.in. jak bezpiecznie poruszać się na rowerze, jak wygląda obowiązkowe wyposażenie jednośladu, o czym należy pamiętać będąc pełnoprawnym uczestnikiem ruchu drogowego. Policjanci wspomnieli też o tym, że rowerzyści podobnie jak piesi, należą do grupy niechronionych uczestników ruchu drogowego i muszą szczególnie dbać o swoje bezpieczeństwo.

Spotkanie z dziećmi odbyło się w ramach akcji „ Kręci mnie bezpieczeństwo…przez cały rok szkolny” , którą zainicjował Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Przypominamy,

Karta rowerowa jest dokumentem, który stwierdza uprawnienie osoby niepełnoletniej do poruszania się rowerem. Wydawana jest dziecku za pisemna zgodą jego rodziców lub opiekunów. Do wydania karty rowerowej jest upoważniony dyrektor szkoły. Kartę rowerową można uzyskać po ukończeniu 10 roku życia oraz zdaniu egzaminu teoretycznego i praktycznego, który przeprowadza nauczyciel po odpowiednim przeszkoleniu z zakresu ruchu drogowego.