Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Olkusz

Hutki. Znaleziono niewybuch

4 października 2018 roku na terenie kompleksu leśnego między Kluczami a Hutkami znaleziono pocisk artyleryjski pochodzący najprawdopodobniej z czasów II Wojny Światowej. Pocisk został odnaleziony podczas wycinki młodego drzewostanu.

O znalezisku powiadomiono 6 Brygadę Powietrzno- Desantową z Krakowa. Niewybuch zabezpieczono do czasu przyjazdu grupy saperów. Pocisk artyleryjski został zdetonowany na miejscu. W związku z tym, że coraz częściej odnajdywane są pociski różnego rodzaju oraz kalibru olkuska Policja zwraca uwagę, aby samodzielnie nie próbować przenosić tego typu znalezisk. Kiedy odnajdziemy pocisk pod żadnym pozorem nie zmieniamy jego położenia, nie dotykamy ani rozbrajamy go. Takie miejsce należy zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych a zwłaszcza dzieci. W sytuacji kiedy ujawnimy podejrzany przedmiot, jak najszybciej należy powiadomić o tym fakcie Policję, dzwoniąc na numer alarmowy 997 lub 112.