Samochód potrącił 84-latkę - policja apeluje o zachowanie ostrozności na drodze

W okresie jesienno – zimowym piesi jako niechronieni uczestnicy ruchu są najbardziej narażeni na niebezpieczeństwo na drodze. Prawidłowe ich zachowanie w ruchu drogowym nabiera wówczas szczególnego znaczenia. Główne błędy jakie popełniają, to nieostrożne wyjście na jezdnie przed jadący pojazd, nieostrożne wejście na jezdnię zza pojazdu oraz przeszkody czy też przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym.

Wczoraj tj. 23 października 2018 roku w Kwaśniowie Dolnym 69-letni kierowca samochodu osobowego potrącił 84-letnią kobietę, która przechodziła przez jezdnię. Piesza został przewieziona do szpitala w Olkuszu. Policjanci wyjaśniają dokładne przyczyny i okoliczności tego wypadku drogowego.

Widoczność pieszego na drodze, to bardzo ważny element, który niewątpliwie wpływa na bezpieczeństwo pieszego. Każdy pieszy poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest obowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu. Wówczas kierujący pojazdem, dysponuje możliwością dostrzeżenia tak wyposażonego w elementy odblaskowe pieszego z dalszej odległości nawet 150 metrów, co pozwala mu na podjęcie prawidłowej reakcji – często ratującej życie i zdrowie. Jeżeli osoba poruszająca się po drodze nie posiada elementu odblaskowego zostanie dostrzeżona z niewielkiej odległości, co najczęściej prowadzi do potrącenia.

Pamiętajmy o tych ważnych zasadach bezpieczeństwa!

Przechodzenie przez jezdnię

Przechodzenie przez jezdnię jest możliwe w miejscach do tego wyznaczonych. Pieszy przy przechodzeniu przez przejście dla pieszych musi zachować szczególną ostrożność i pamiętać, że tylko pieszy, który znajduje się na przejściu dla pieszych ma pierwszeństwo przed pojazdem.

Przechodząc przez przejście dla pieszych na drodze dwujezdniowej rozdzielone wysepką musi je traktować jako dwa odrębne przejścia.

Gdy na drodze brak jest przejść dla pieszych, możliwe jest przekroczenie jezdni poza tym przejściem gdy odległość od niego przekracza 100 metrów. Pieszy może przechodzić również na skrzyżowaniu jeżeli znajduje się ono w odległości mniejszej niż 100 m od wyznaczonego przejścia. W takich przypadkach nie wolno przebiegać przez jezdnię, należy iść jak najkrótszą drogą, nie zatrzymując się i nie zwalniając kroku. Przy przechodzeniu poza przejściem pieszy jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdom.

Pieszemu zabrania się:

Wchodzenia na jezdnię:

  • bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych;
  • poza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi.

Ponadto zabrania się:

  • przechodzenia przez jezdnię w miejscu o ograniczonej widoczności drogi;
  • zwalniania kroku lub zatrzymywania się bez uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko;
  • przebiegania przez jezdnię;
  • chodzenia po torowisku;
  • wchodzenia na torowisko, gdy zapory lub półzapory są opuszczone lub opuszczanie ich rozpoczęto;
  • przechodzenia przez jezdnię w miejscu, w którym urządzenie zabezpieczające lub przeszkoda oddzielają drogę dla pieszych albo chodnik od jezdni, bez względu na to, po której stronie jezdni one się znajdują.

Na bezpieczeństwo pieszych wpływają również zachowania kierowców na drodze. Prawo o Ruchu Drogowym nakłada obowiązek stosowania się do ograniczeń prędkości. Pomimo tego znaczna część kierujących zapomina o powyższych obowiązkach i łamie przepisy obowiązujące w ruchu drogowym zagrażając tym samym własnemu bezpieczeństwu oraz bezpieczeństwu innych uczestników ruchu drogowego. Nadmierna prędkość jest bowiem jedną z głównych przyczyn wypadków i kolizji drogowych.