Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Olkusz

Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego otworzyła nabór wniosków w programie „Europa dla obywateli” na projekty w ramach:
Komponentu 1. Pamięć o przeszłości Europy
Komponentu 2, Działanie 2.1 Partnerstwo miast
Termin ubiegania się o dofinansowanie mija 1 lutego 2019 r. o godz. 12.00 czasu obowiązującego w Brukseli.
Wszystkich zainteresowanych aplikowaniem o dofinansowanie zachęcamy do zapoznania się z Zaproszeniem do składania wniosków oraz nową wersją Przewodnika po programie „Europa dla obywateli” , który jest podstawowym dokumentem określającym zasady i harmonogram ubiegania się o dofinansowanie w ramach programu “Europa dla obywateli”.
Dokument dostępny jest w kilku wersjach językowych – wszystkie umieszczone są na stronie Agencji Wykonawczej EACEA.
W przypadku wszelkich pytań zachęcamy do skontaktowania się z naszym Punktem Kontaktowym “Europa dla obywateli”.