Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem dyżurów aptek w powiecie olkuskim w roku 2019 (załączniki pod postem).
Zmiany do harmonogramu dyżurów aptek w Olkuszu znajdują się poniżej

  • 01.01.2019r.- Al. 1000-lecia 17
  • 03.01.2019 r.- ul. K. K. Wielkiego 60
  • 26.01.2019 r. - ul. Orzeszkowej 22
  • 13.02.2019 r.- ul. K. K. Wielkiego 64
  • 22.02.2019 r.- ul. K. K. Wielkiego 64