Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Olkusz

Spotkanie z dzielnicowym

Dzielnicowi podejmują działania i zadania, które mają na celu zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom. Zadania te wynikają m.in. z Zarządzenia Komendanta Głównego Policji. Do nich należy w szczególności, ściganie sprawców przestępstw i wykroczeń, kontrolowanie przestrzeganie prawa powszechnie obowiązującego oraz przepisów prawa miejscowego, jak również prowadzenie przedsięwzięć z zakresu profilaktyki społecznej. Spotkania dzielnicowych z dziećmi i młodzieżą szkolną doskonale wpisują się również w program MSWiA „Dzielnicowy bliżej nas”.

Dbając o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, 4 stycznia 2019 roku dzielnicowy z Komisariatu Policji w Kluczach asp. szt. Dariusz Gorgon spotkał się z uczniami ze Szkoły Podstawowej w Rodakach i rozmawiał z nimi o bezpieczeństwie. Aby wyjazd na zimowy wypoczynek był bezpieczny a czas spędzony w górach, czy w domu przyniósł tylko miłe wspomnienia, dzielnicowy przypominał uczniom o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, o tym jak zachować się podczas zabawy na nartach, sankach czy łyżwach. Wiele uwagi poświęcił zagrożeniom, na które mogą być narażone dzieci i młodzież w Internecie. Ze starszymi uczniami, dzielnicowy rozmawiał o szkodliwości zażywania dopalaczy i środków odurzających. Z kolei najmłodsi , mogli wykazać się także swoją wiedzą z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym i chętnie odpowiadali na zadawane przez policjanta pytania. Doskonale wiedzieli, kiedy i w jakich sytuacjach należy zadzwonić na policję i jaki trzeba wybrać numer.