Zapraszamy dzieci w wieku od 4 do 13 lat na ferie w Bibliotece. W tym roku przygotowaliśmy zajęcia pod hasłem: "Jestem bezpieczny, jestem skuteczny" we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Olkuszu, Strażą Miejską w Olkuszu oraz Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Olkuszu.

Prosimy o zapisy telefoniczne: tel. 32 754 56 13, 32 643 06 19. Liczba miejsc jest ograniczona.

Prosimy również o podpisanie i złożenie w bibliotece zgody rodzica na udział dziecka w zajęciach. Formularz można pobrać tutaj