Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Olkusz

Piątkowy przepis drogowy. Odc. 10 – Sposób postępowania podczas zdarzenia drogowego

W ramach kolejnego odcinka piątkowego przepisu, policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Krakowie na podstawie art. 44 Ustawy Prawo o ruchu drogowym, art. 93 Kodeksu Wykroczeń, art. 162, 178 Kodeksu Karnego opracowali przypomnienie przepisów dotyczących sposobu zachowania się w razie uczestnictwa w zdarzeniu drogowym.