Na spotkaniu Samorządu Województwa Małopolskiego z Samorządowcami Powiatu Olkuskiego, które odbyło się w Starostwie 11 marca 2019 r. rozmawiano  o współpracy, możliwościach wsparcia projektów samorządowych i planowanych inwestycjach drogowych. W spotkaniu wzięli udział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, wicemarszałek Łukasz Smółka, wicemarszałek Tomasz Urynowicz, Andrzej Wójcik radny województwa małopolskiego, wójtowie i burmistrzowie gmin powiatu olkuskiego oraz radni powiatowi. Gospodarzami spotkania byli Paweł Piasny starosta olkuski oraz Jacek Osuch przewodniczący rady powiatu.