Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Olkusz

Dzielnicowi na spotkaniu z uczniami Szkoły Podstawowej w Kosmolowie promowali zawód policjanta

Podczas spotkań w szkołach dzielnicowi, nie tylko edukują dzieci i młodzież, ale także promują swój zawód. Opowiadają o własnych doświadczeniach i o tym, jaką satysfakcję daje służba społeczeństwu i rozwiazywanie konfliktów międzyludzkich.

Młodzież z dużym zainteresowaniem wysłuchała informacji nt. pracy policjantów poszczególnych wydziałów, zespołów i sekcji, jakie znajdują się w komendzie. Dzielnicowi rozmawiali o perspektywach, jakie daje służba w policji. Szczegółowo przedstawili etap kwalifikacyjny i wymogi jakie musi spełniać kandydat do policji oraz proces rekrutacji.

Spotkania dzielnicowych z młodzieżą i społeczeństwem należy do ich priorytetowych zadań. Mają one nie tylko wartość dydaktyczną, lecz także wychowawczą. Pozytywny obraz policjanta, skojarzenie munduru z osobą godną zaufania ułatwi młodzieży nawiązanie porozumienia w chwilach trudnych, wymagających interwencji służb mundurowych.