Piątkowy przepis drogowy Odc. 15 – Motocykle i motorowery: część 1 – tabela uprawnień

Piątkowy przepis drogowy

Odc. 15 – Motocykle i motorowery: część 1 – tabela uprawnień

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Krakowie rozpoczynają cykl odcinków dotyczących kierujących motocyklami i motorowerami. W części pierwszej, na podstawie art. 6, 8, 133 Ustawy
o kierujących pojazdami, opracowano tabelę przedstawiającą uprawnienia do kierowania poszczególnymi pojazdami - w obrębie motocykli
i motorowerów.

Motocykl - pojazd samochodowy dwukołowy, albo dwukołowy z bocznym wózkiem,
albo trójkołowy o symetrycznym rozmieszczeniu kół


Motorower - pojazd dwu- lub trójkołowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności
skokowej nieprzekraczającej 50 cm3 lub w silnik elektryczny o mocy nie
większej niż 4 kW, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h.

Kategoria prawa jazdy

Do czego uprawnia

Minimalny wiek

AM

Motorower

14 lat

Zespół pojazdów:

- motorower + przyczepa

Na terytorium RP

A1

Motorower

16 lat

Motocykl trójkołowy o mocy do 15 kW

Motocykl o pojemności skokowej do 125 cm3, mocy do 11 kW
i stosunku mocy do masy własnej do 0,1 kW/kg

Zespół pojazdów:

- motorower + przyczepa

- w/w motocykl + przyczepa

Na terytorium RP

A2

Motorower

18 lat

Motocykl trójkołowy o mocy do 15 kW

Motocykl o mocy do 35 kW i stosunku mocy do masy własnej
do 0,2 kW/kg (nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla)

Zespół pojazdów:

- motorower + przyczepa

- w/w motocykl + przyczepa

Na terytorium RP

A

Motorower

24 lata, lub

20 lat – pojazdy wymienione
w kat. A pod warunkiem że osoba posiada od 2 lat prawo jazdy kat. A2

Motocykl (każdy)

Zespół pojazdów:

- motorower + przyczepa

- motocykl + przyczepa

Na terytorium RP

B1

Motorower

16 lat

B

Motorower

18 lat

Motocykl o pojemności skokowej do 125 cm3, mocy do 11 kW i stosunku mocy do masy własnej do 0,1 kW/kg pod warunkiem że osoba posiada prawo jazdy kat. B od min. 3 lat

Na terytorium RP, pod warunkiem że osoba posiada prawo jazdy kat. B od min. 3 lat

Motocykl trójkołowy pod warunkiem że osoba posiada prawo jazdy kat. B od min. 3 lat

C1, C, D1, D, T

Motorower

T – 16 lat

C1 – 18 lat

C, D1 – 21 lat

D – 24 lata


UWAGA !

Na podstawie art. 133 ust. 3 Ustawy o kierujących pojazdami (Dz.U.
z 2019r. poz. 341, z późniejszymi zmianami), dokumentem stwierdzającym posiadanie uprawnienia do kierowania motorowerem w przypadku osoby, która ukończyła 18 lat przed dniem wejścia
w życie tejże ustawy tj. 19 stycznia 2013r. jest Dowód Osobisty.

Wraz z rozpoczęciem sezonu motocyklowego, na drogach pojawia się coraz więcej kierujących tymi jednośladami. Jednakże aby zgodnie z prawem móc poruszać się po drogach tymi pojazdami należy posiadać odpowiednią kategorię prawa jazdy. Wobec powyższego warto zapoznać się z przedstawioną tabelą.

http://malopolska.policja.gov.pl/sites/default/files/users/user893/piatkowy_przepis_drogowy._odc._15-skonwertowany.pdf