Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Olkusz

Akredytacja laboratorium badawczego ma szczególne znaczenie dla wiarygodności uzyskanych wyników. To bardzo istotne także w przypadku prowadzenia badań produktów spożywczych.

W badaniach żywności szczególnie ważne jest prowadzenie dokładnych pomiarów dla uzyskania wyników godnych zaufania. Aby mieć pewność, że badania te będą rzetelne, warto zdecydować się na skorzystanie z usług akredytowanego laboratorium.

 

Czym jest akredytacja laboratoriów badawczych?

Akredytacją określa się upoważnienie konkretnego podmiotu przez daną jednostkę do prowadzenia zatwierdzonych zadań.

W przypadku laboratoriów badawczych akredytacja odnosi się do wdrożenia specjalnego systemu kontroli jakości dla prowadzenia badań zgodnie z wymogami, co pozwala na uzyskanie miarodajnych wyników badań. Akredytacje udzielane są wówczas przez specjalistyczne jednostki certyfikujące i kontrolujące.

W Polsce laboratoria są certyfikowane przez Polskie Centrum Akredytacji. Na stronie internetowej PCA można znaleźć listę aktualnych akredytacji.

Zatem laboratorium badawcze, które uzyskało akredytację, jest kompetentne do prowadzenia badań w danym zakresie, którego akredytacja ta dotyczy. Może ono oferować również akredytowane badania żywności dla branży spożywczej.

 

ALAB Plus – akredytowane badania żywności

Badania żywności są bardzo istotne z punktu widzenia przepisów prawa, a także bezpieczeństwa konsumentów. Właśnie dlatego przed wprowadzeniem na rynek określonych produktów żywnościowych wykonuje się akredytowane badania żywności, na przykład dotyczące jej trwałości.

Akredytowane badania żywności prowadzone są także w laboratorium badawczym ALAB Plus, które również posiada certyfikat akredytacji wydany przez PCA.