Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Olkusz

            Wczoraj w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie odbyło się uroczyste przekazanie jednostkom samorządu terytorialnego symbolicznych czeków na dofinansowanie zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

            Zarząd Powiatu w Olkuszu informuje, że nasz powiat otrzymał dofinansowanie zadania pn. „ Przebudowa ciągu dróg powiatowych na terenie gminy Bolesław”.

             Jednocześnie gratulujemy włodarzom gmin: Bukowno, Olkusz i Wolbrom przyznania dofinansowania inwestycji na terenie ich samorządów.

            Promesę z rąk ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka, wojewody małopolskiego Piotra Ćwika i małopolskich parlamentarzystów odebrał starosta Bogumił Sobczyk.
Czekamy na wyniki kolejnych naborów.