Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Olkusz

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego W Olkuszu w sprawie braku przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Domaniewicach, zaopatrującego miejscowości Domaniewice i Załęże.

Pełna treść komunikatu poniżej: