Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Olkusz

Zarząd Powiatu w Olkuszu ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora/realizatorów programu polityki prozdrowotnej pn. „ Program profilaktycznych szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Powiatu Olkuskiego w wieku powyżej 60 roku życia”.

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatora/realizatorów, który zorganizuje i przeprowadzi w roku 2019 szczepienia przeciwko grypie dla mieszkańców zameldowanych na terenie powiatu olkuskiego w wieku powyżej 60 roku życia, w liczbie nie większej niż 2000 szczepień.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o konkursie
2. Formularz oferty