Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Olkusz

Zakład Ubezpieczeń Społecznych od 23 do 27 września br. po raz kolejny organizuje w swoich jednostkach Tydzień Przedsiębiorcy - wydarzenie organizowane pod hasłem „Zatrudniam legalnie - Pracuję legalnie". W planie eventu są bezpłatne seminaria oraz dyżur ekspertów.