Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu

ogłasza nabór na stanowisko

GŁÓWNY KSIĘGOWY

1. Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

- prowadzenie pełnej rachunkowości MOK, 

- wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi w zakresie zatwierdzonego planu finansowego,

- dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

- dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

- ustalenie wyniku finansowego

- wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi w zakresie zatwierdzonego planu finansowego,

- nadzór nad terminami i rozliczeniem inwentaryzacji,

- sporządzanie sprawozdań MOK,

- opracowywanie projektów oraz nadzór nad terminową i prawidłową realizacją planu finansowego,

- kierowanie Działem Finansowym MOK ,

- opracowanie projektów przepisów wewnętrznych w zakresie prowadzenia rachunkowości i gospodarki finansowej,

- zapewnienie prawidłowego i terminowego obiegu dokumentów księgowych oraz bieżąca kontrola i nadzór w tym zakresie,

- zapewnienie terminowego rozliczania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań ,

- współorganizowanie systemu kontroli zarządczej

2. Wymagania niezbędne:

- wykształcenie: wyższe ekonomiczne;

- staż pracy: co najmniej 3-letni staż na stanowisku Głównego Księgowego w jednostkach samorządu terytorialnego (lub ich związkach), jednostkach budżetowych lub samorządowych zakładach budżetowych,

- biegła znajomość przepisów prawa z zakresu rachunkowości, finansów publicznych, podatków oraz innych przepisów prawa niezbędnych do wykonywania zadań na stanowisku Głównego Księgowego;

- znajomość statutowych zadań MOK w Olkuszu oraz regulaminu organizacyjnego MOK (statut i regulamin organizacyjny dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu).

3. Dodatkowe wymagania pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na ww. stanowisku:

- znajomość programów pakietu Microsoft Office oraz programów księgowości budżetowej,

- umiejętność kierowania zespołem;

- odporność na stres;

- wysoka kultura osobista;

- komunikatywność.

4. Wymagane dokumenty:

- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, (do pobrania PDF)

- curriculum vitae

5. Termin i miejsce składania dokumentów:

- Termin składania dokumentów upływa w dniu 20 grudnia 2019 r.

- Dokumenty należy przesłać na skrzynkę Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub złożyć osobiście w dziale kadr.

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH W PROCESIE REKRUTACYJNYM