Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Olkusz

Od 2001 roku wolontariusze Szlachetnej Paczki spotykają się z potrzebującymi, przychodzą do ich domów, docierają do rodzin, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej z przyczyn od siebie niezależnych. Mądrą pomoc otrzymują Ci potrzebujący, którzy mimo słabości walczą o zmianę swojej sytuacji, nie są bierni, nie czekają na jałmużnę. Ale również Ci, którzy nie poradzą sobie sami – ubodzy seniorzy czy niepełnosprawni. Paczka ma być dla nich umocnieniem w ich zmaganiach, przywróceniem nadziei i wiary w bezinteresowną dobroć ludzi.

Pomagamy i MY!

W minioną sobotę, 7 grudnia, starosta Bogumił Sobczyk wziął udział w Weekendzie Cudów, czyli zjeździe darczyńców, który był okazją do przekazania paczek i wspólnego świętowania z wolontariuszami, młodymi artystami i olkuskim team`em „Szlachetnej Paczki”.