Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Olkusz


SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W POWIECE OLKUSKIM ZWIĄZANA
Z ROZPRZESTRZENIANIEM SIĘ NOWEGO KORONAWIRUSA SARS-COV-2

STAN NA 9 KWIETNIA 2020, GODZ 15:00


Od ostatniego komunikatu PPIS w Olkuszu  (tj. od godziny 15:00 dnia 08 kwietnia 2020 r. do godziny 13:00 dnia 09 kwietnia 2020 r.) w powiecie olkuskim nie potwierdzono żadnego nowego przypadku COVID-19


Liczba osób z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2: 3

Liczba pacjentów hospitalizowanych w Nowym Szpitalu w Olkuszu: 5
Liczba osób objętych izolacją domową: 1
Liczba osób objętych kwarantanną - decyzja PPIS: 38
Liczba osób objętych kwarantanną domową „graniczną”: 209
Liczba osób objętych kwarantanną „instytucjonalną”:16
Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym: 34


Liczba badań przeprowadzonych w Nowym Szpitalu w Olkuszu u osób z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2: 132


Bogumił Sobczyk
Starosta Olkuski