Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Olkusz


SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W POWIECE OLKUSKIM ZWIĄZANA
Z ROZPRZESTRZENIANIEM SIĘ NOWEGO KORONAWIRUSA SARS-COV-2

STAN NA 20 MAJA 2020, GODZ 12:00
 

 
Liczba osób z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2: 10
Liczba ozdrowieńców: 5
Liczba osób objętych izolacją w Izolatorium (Kraków): 2
Liczba osób objętych izolacją domową: 2
Liczba osób hospitalizowanych z powodu COVID-19: 1 (szpital Racibórz)
Liczba osób objętych kwarantanną domową: 105
Liczba osób objętych kwarantanną „instytucjonalną”: 0
Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym: 35
 
Liczba badań przeprowadzonych na terenie Powiatu Olkuskiego u osób z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2: 344

Bogumił Sobczyk
Starosta Olkuski