Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Olkusz


SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W POWIECE OLKUSKIM ZWIĄZANA
Z ROZPRZESTRZENIANIEM SIĘ NOWEGO KORONAWIRUSA SARS-COV-2

STAN NA 23 CZERWCA 2020, GODZ 12:30
 


Liczba osób z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2: 11
Liczba ozdrowieńców: 10
Liczba osób objętych izolacją w Izolatorium: 0
Liczba osób objętych izolacją domową: 1
Liczba osób hospitalizowanych z powodu COVID-19: 0
Liczba osób objętych kwarantanną domową: 31
Liczba osób objętych kwarantanną „instytucjonalną”: 0
Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym: 23
Liczba badań przeprowadzonych na terenie Powiatu Olkuskiego u osób z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2: 523 (w tym 9 do wymogów sanatorium i 2 u dzieci)

Bogumił Sobczyk
Starosta Olkuski