Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Olkusz


SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W POWIECE OLKUSKIM ZWIĄZANA
Z ROZPRZESTRZENIANIEM SIĘ NOWEGO KORONAWIRUSA SARS-COV-2

STAN NA 28 lipca 2020, GODZ 12:00
 

 
Liczba osób z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2: 15
Liczba ozdrowieńców: 12
Liczba osób objętych izolacją w Izolatorium: 0
Liczba osób objętych izolacją domową: 2
Liczba osób hospitalizowanych z powodu COVID-19: 1 (Szczecin)
Liczba osób objętych kwarantanną domową: 118
Liczba osób objętych kwarantanną „instytucjonalną”: 0
Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym: 20

Liczba badań przeprowadzonych na terenie Powiatu Olkuskiego u osób z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2: 838 (w tym 14 - sanatoryjne, 1 Oddział Kardiologiczny, 3 Oddział Wewnętrzny, 1 Oddział Obserwacyjno-Zakaźny, 1 SOR, 1 Kwarantanna)


Bogumił Sobczyk

Starosta Olkuski