Wykonawca przebudowy ul. Strzelców Olkuskich w Olkuszu został wybrany. Prace powinny się rozpocząć już na początku przyszłego tygodnia. Część robót budowlanych zostanie wykonana jeszcze w tym roku, a zakończenie przebudowy zostało zaplanowane na maj przyszłego roku. Wartość inwestycji sięga 312 tys. złotych.

- Przystępujemy do bardzo potrzebnej inwestycji, która zostanie zrealizowana w pełnym zakresie. Oznacza to, że mówimy o gruntownej przebudowie drogi, a nie samej korekcie ubytków. Realizacja prac będzie wiązała się z utrudnieniami w ruchu, jednak jestem przekonany, że warto poczekać na efekt końcowy. – komentuje Roman Piaśnik, burmistrz Olkusza.

W zakres prac, związanych z przebudową ul. Strzelców Olkuskich, wchodzą w szczególności roboty rozbiórkowe i ziemne, przebudowa elementów kanalizacji deszczowej, profilowanie i zagęszczenie mechaniczne koryta, wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego w układzie warstw, ułożenie krawężników i kostki brukowej, a także prace wykończeniowe i porządkowe.

W przetargu swoje oferty złożyło aż dziesięciu wykonawców. Wybrana została oferta lokalnej firmy Usługi Transportowo-Handlowe Kluczewski Eugeniusz z Witeradowa. Wykonane prace zostaną objęte ośmioletnią gwarancją.