Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Olkusz

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp. Wacława Chłosty

radnego Rady Miejskiej w Olkuszu III, IV, V, VI, VIII kadencji,

Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w latach 2002-2006,

otwartego na dialog, zaangażowanego w działalność na rzecz Olkusza społecznika,

życzliwego i oddanego przyjaciela.

Rodzinie i wszystkim bliskim, których poruszyła śmierć śp. Wacława Chłosty

składamy szczere wyrazy współczucia.

Roman Piaśnik

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz

Jan Kucharzyk

Przewodniczący Rady Miejskiej w Olkuszu

ŚP. Wacław Chłosta