Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Olkusz

W ramach kolejnego odcinka piątkowego przepisu, policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Krakowie na podstawie Ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz Ustawy o Kierujących pojazdami, opracowali krótkie przypomnienie wybranych przepisów dotyczących uprawnień do kierowania rowerem.

Zakres wiekowy – Dzieci w wieku do lat 10 – wymagany dokument:
Nie jest przewidziany żaden dokument w tym przedziale wiekowym. Dzieci te mogą poruszać się rowerem tylko pod opieką osoby dorosłej. Wówczas dziecko kierujące rowerem korzysta z drogi jako pieszy.
Zakres wiekowy – Dzieci w wieku pomiędzy 10 a 18 lat – wymagany dokument:
Karta rowerowa, Prawo jazdy kategorii AM (minimalny wiek: 14 lat), Prawo jazdy kategorii A1, B1 lub T (minimalny wiek: 16 lat).
Powyższe dokumenty uprawniają też do kierowania m.in.:
- Wózkiem rowerowym (jeżeli wózkiem lub rowerem przewożona jest inna osoba to kierujący musi mieć ukończone 17 lat),
- Pojazdem zaprzęgowym (pod warunkiem ukończenia 15 lat),
- Rowerem wieloosobowym (pod warunkiem ukończenia 17 lat).
Zakres wiekowy – osoby mające ukończone 18 lat – wymagany dokument:
Osoba która ukończyła 18 lat jest uprawniona do kierowania rowerem, wózkiem rowerowym, pojazdem zaprzęgowym nie posiadając dokumentu potwierdzającego posiadania tych uprawnień.
maszynopis:
 
W lewym górnym rogu strony: policyjne logo z widocznymi napisami: KRAKÓW, Wydział Ruchu Drogowego KWP] Piątkowy przepis drogowy Odc. 56 – „Uprawnienia do kierowania rowerem” W ramach kolejnego odcinka piątkowego przepisu, policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Krakowie na podstawie Ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz Ustawy o Kierujących pojazdami, opracowali krótkie przypomnienie wybranych przepisów dotyczących uprawnień do kierowania rowerem. [Poniżej znajduje się tabela opisująca dla jakiej grupy wiekowej wymagane są uprawnienia do kierowania rowerem i jakiego rodzaju są to uprawnienia. Opis tabeli: Zakres wiekowy – Dzieci w wieku do lat 10 – wymagany dokument: Nie jest przewidziany żaden dokument w tym przedziale wiekowym. Dzieci te mogą poruszać się rowerem tylko pod opieką osoby dorosłej. Wówczas dziecko kierujące rowerem korzysta z drogi jako pieszy. Zakres wiekowy – Dzieci w wieku pomiędzy 10 a 18 lat – wymagany dokument: Karta rowerowa, Prawo jazdy kategorii AM (minimalny wiek: 14 lat), Prawo jazdy kategorii A1, B1 lub T (minimalny wiek: 16 lat). Powyższe dokumenty uprawniają też do kierowania m.in.: - Wózkiem rowerowym (jeżeli wózkiem lub rowerem przewożona jest inna osoba to kierujący musi mieć ukończone 17 lat), - Pojazdem zaprzęgowym (pod warunkiem ukończenia 15 lat), - Rowerem wieloosobowym (pod warunkiem ukończenia 17 lat). Zakres wiekowy – osoby mające ukończone 18 lat – wymagany dokument: Osoba która ukończyła 18 lat jest uprawniona do kierowania rowerem, wózkiem rowerowym, pojazdem zaprzęgowym nie posiadając dokumentu potwierdzającego posiadania tych uprawnień.