Stowarzyszenie Forum Oświatowe Klucze przygotowało dla mieszkańców i młodych organizacji pozarządowych z terenu Małopolski konkurs grantowy z dofinansowaniem do 6000 zł podzielony na dwie ścieżki wsparcia:

· projekty społeczne, jeśli jesteście młodą organizacją pozarządową lub grupą nieformalną,
· projekty rozwojowe dla młodych organizacji pozarządowych.

Nabór projektów: do dnia 28 lipca 2021 roku

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.malopolskalokalnie.pl