Zarząd Powiatu w Olkuszu ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora/realizatorów programu polityki prozdrowotnej pn. „ Program profilaktycznych szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Powiatu Olkuskiego w wieku powyżej 60 roku życia”.

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatora/realizatorów, który zorganizuje i przeprowadzi w roku 2021 program szczepień ochronnych przeciwko grypie, skierowany do mieszkańców Powiatu Olkuskiego w wieku powyżej 60 roku życia, w liczbie nie większej niż 2500 szczepień.

Pliki do pobrania

  • Ogłoszenie o konkursie pobierz plik
  • Formularz oferty pobierz plik