Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Olkusz

Konkurs na udzielenie dotacji celowej dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu olkuskiego został rozstrzygnięty.

W 2021 roku dofinansowanie otrzymało 8 OSP:

OSP Bolesław - 860,00 zł
OSP Glanów - 4.000,00 zł
OSP Jangrot - 2.694,00 zł
OSP Klucze - 4.940,00 zł
OSP Rodaki - 4.000,00 zł
OSP Strzegowa - 5.000,00 zł
OSP Ściborzyce - 1.400,00 zł
OSP Wolbrom - 1993,07 zł