Na XXXI sesji Rady Powiatu w Olkuszu w dniu 13.09.2021r. zostały podjęte następujące uchwały:
  1. Uchwała nr  XXXI/253/2021  w sprawie w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2021 rok.
  2. Uchwała nr  XXXI/254/2021  w sprawie zmiany uchwały w przedmiocie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olkuskiego.
  3. Uchwała nr  XXXI/255/2021  w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych na realizację zadań w 2021roku.
  4. Uchwała nr  XXXI/256/2021  w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Galerii Sztuki Współczesnej Biuro Wystaw Artystycznych w Olkuszu za pierwsze półrocze 2021r.
  5. Uchwała nr  XXXI/257/2021  w sprawie apelu do Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Zdrowia dotyczącego ustanowienia instytucji koronera.
  6. Uchwała nr  XXXI/258/2021  w sprawie przyjęcia rezygnacji Wicestarosty Powiatu Olkuskiego.
  7. Uchwała nr  XXXI/259/2021  w sprawie wyboru Wicestarosty Powiatu Olkuskiego.
  8. Uchwała nr  XXXI/260/2021  w sprawie wyboru Członka Zarządu Powiatu w Olkuszu.