Gmina Olkusz otrzymała dofinansowanie na realizację zadania grantowego w wysokości 150 000,00 zł w ramach 14 Osi Priorytetowej REACT-EU dla zdrowia i gospodarki w Małopolsce Działanie 14.5 REACT-EU dla sprostania wyzwaniom migracyjnym – wsparcie grantowe dla NGO i JST w zakresie infrastruktury społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Umowę dotacyjną z Województwem Małopolskim zawarto 28.04.2023 r. Otrzymany grant zostanie przeznaczony na realizację zadania „Modernizacja Przedszkola nr 7 w Olkuszu w zakresie zwiększenia dostępności do niezbędnej infrastruktury społecznej”. Planuje się rozbudowę części wspólnych przedszkola, której podlegać będą klatki schodowe, szatnia i korytarze budynku. Wykonane zostaną roboty przygotowawcze, następnie posadzki cementowe ze zbrojeniem i położeniem płytek kamionkowych na 2 klatkach schodowych i korytarzach (parter i I pietro) wraz z szatnią na pow. 140 m2. Uzupełnione zostaną ubytki w istniejących tynkach, zabezpieczone pęknięcia, usunięta stara farba, ściany i sufity zostaną zagruntowane i pomalowane. W wyniku realizacji zadania usunięte zostaną także progi i przystosowane zostaną drzwi poprzez montaż nowych ościeżnic i skrzydeł drzwiowych. Ponadto rozbudowany będzie układ elektryczny o instalację oświetlenia awaryjnego i instalacja grzewcza (poprzez wykonanie instalacji na klatce i montaż grzejnika oraz likwidację istniejącego grzejnika o dużej bezwładności cieplnej na drugiej klatce wraz z montażem grzejnika panelowego oraz rozbudowa układu wentylacji poprzez montaż nawiewników higrosterowalnych).