Więcej o: LINIA „ZZ” POJEDZIE PRZEZ SZPITAL

Związek Komunalny Gmin „Komunikacja Międzygminna” w Olkuszu informuje, iż z dniem 01.07.2019 r. /poniedziałek/ linia „ZZ” kursami po godz. 07:00 i 08:07 będzie dodatkowo realizować połączenia ulicą Jana Pawła II, przez Szpital do Supersamu ZKG”KM”. Mieszkańcy Zawady, Zimnodołu, Osieka będą mogli teraz dojechać bezpośrednio w pobliże przychodni OLMED przy ul. Nałkowskiej oraz Nowego Szpitala. Dodatkowo

Więcej o: ZMIANA TRASY PRZEJAZDU LINII „PS1”

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 01 lipca 2019 r. ulega zmianie trasa przejazdu linii „PS1” w dni robocze oraz w soboty. Linia nie będzie realizować połączeń do przystanku Pomorzany Remiza przy ul. Długiej. Relacja linii zostanie skrócona do przystanku Olkusz Supersam ZKG „KM”. Poniżej planowane odjazdy z przystanku Supersam ZKG”KM” w kierunku Os. Młodych. Dni

IMGP751419 czerwca w Miejskim Ośrodku Kultury odbyło się zakończenie roku artystycznego. Towarzyszyły temu dwa ważne, wzruszające wydarzenia, które uhonorował swoją obecnością Roman Piaśnik, Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz.

Więcej o: FUNKCJONOWANIE KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W ŚWIĘTO BOŻEGO CIAŁA

W związku z jutrzejszym świętem, tj. w dniu 20 czerwca 2019 /czwartek/ autobusy komunikacji miejskiej będą realizować połączenia według rozkładów jazdy obowiązujących w niedziele i święta bez dodatkowych ograniczeń.

Wcześniej niż początkowo planowano, bo 19 czerwca uczniowie zakończyli rok szkolny. Kolejny rozpocznie się z jednodniowym opóźnieniem, ponieważ 1 września wypada… w sobotę. Przed najmłodszymi mieszkańcami ponad dwa miesiące odpoczynku. Miejsko-gminne zakończenie roku szkolnego z udziałem uczniów, nauczycieli, dyrektorów szkół i władz miasta odbyło się w Szkole Podstawowej Nr 9 w Olkuszu.

 • I Europejski Dzień Przeciwdziałania Włamaniom do Domów
  Rozpoczyna się czas wakacyjnych urlopów. Warto więc pomyśleć i zrobić wszystko, co jest niezbędne, aby zabezpieczyć się przed przykrą niespodzianką, jaka może nas spotkać po powrocie z upragnionego wypoczynku. Niespodzianką, którą może być włamanie. Właśnie dlatego, 19 czerwca obchodzić będziemy po...
 • Bezpieczne wakacje 2019
  W Komendzie Głównej Policji odbył się briefing poświęcony m.in. bezpieczeństwu w ruchu drogowym w związku ze zbliżającymi się wakacjami. Podczas briefingu miała miejsce inauguracja ogólnopolskiego przedsięwzięcia pn. „Wypadki drogowe ze skutkiem śmiertelnym – WAKACJE 2019”.
  Każdego dnia, przez cały...
 • Bezpieczne wakacje 2019. Porady małopolskich policjantów.
  W okresie letniego wypoczynku małopolska Policja drogowa, w trosce o podróżnych, przeprowadzi działania, których celem będzie:
  • nadzorowanie głównych szlaków komunikacyjnych województwa,
  • udzielanie wskazówek i rad kierującym,
  • upłynnianie ruchu i kierowanie pojazdów na drogi objazdowe,
  •...
 • Żegnaj szkoło, witajcie wakacje! Ze starostwa
            Z okazji zakończenia roku szkolnego Nauczycielom, Wychowawcom i wszystkim pracownikom szkół dziękujemy...
  Więcej o: OGRANICZENIA W KURSOWANIU AUTOBUSÓW KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ – 21-28 CZERWCA 2019

  W związku ze zbliżającym się zakończeniem roku szkolnego, Związek Komunalny Gmin „Komunikacja Międzygminna” w Olkuszu wprowadza ograniczenia w komunikacji miejskiej w dniach od 21.06.2019 r. do 28.06.2019 r. Szczegółowy zakres zmian prezentuje załączona tabela.

  Bardzo dobre informacje dla kierowców gminy Olkusz – dzięki staraniom władz udało się pozyskać dodatkowe fundusze na przebudowę ulicy Głowackiego w Olkuszu oraz dróg transportu rolnego w Zedermanie oraz Zawadzie. Łączna kwota przyznanego dofinansowania to ponad 1,2 mln złotych. Realizację zaplanowano na ten rok.

  Otwarta Strefa Aktywności to program rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym realizowany przez Ministerstwo Sportu i Turystki. Właśnie takie miejsce powstanie w Olkuszu przy ul. Osieckiej. W praktyce oznacza to ustawienie nowych urządzeń fitness, stołu do gry w szachy, tablicy edukacyjnej, ławek oraz wykonanie nasadzeń drzew i krzewów.

  Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Olkuszu
  w sprawie udziału mieszkańców w debacie nad Raportem o stanie Gminy Olkusz za 2018 rok

  Informuję, że w dniu 24 czerwca 2019 roku o godz. 9:00 w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Olkusz, Rynek 1 podczas IX sesji Rady Miejskiej w Olkuszu odbędzie się debata nad Raportem o stanie Gminy Olkusz za 2018 rok.

  Zgodnie z art. 28aa ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019 poz. 506) w debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos.

  Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w ust. 6, składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie poparte podpisami: w gminie powyżej 20 000,00 mieszkańców – co najmniej 50 osób.

  Mieszkańcy są dopuszczeni do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia.

  Pisemne zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy tj. do dnia 21 czerwca 2019 roku (piątek) w godzinach od 7:00 – 15:00 w Urzędzie Miasta i Gminy Olkusz, Rynek 1, pok. 239.

  Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

  Przewodniczący Rady Miejskiej w Olkuszu

  /-/ Jan Kucharzyk

  PORZĄDEK OBRAD

  IX sesji Rady Miejskiej w Olkuszu w dniu 24 czerwca 2019 roku – godz. 9:00

  1. Otwarcie IX sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Przedstawienie porządku obrad IX sesji Rady Miejskiej.
  4. Przyjęcie protokołu z VIII sesji rady Miejskiej w Olkuszu.
  5. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz o istotnych sprawach w okresie między sesjami – sprawozdanie.
  6. Informacje Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Olkuszu
   o sprawach wynikłych w okresie między sesjami.
  7. Informacje Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej w Olkuszu o istotnych sprawach pracy Komisji.
  8. Raport o stanie Gminy Olkusz za 2018 rok.
   1. Debata nad raportem o stanie Gminy Olkusz za 2018 rok radnych Rady Miejskiej w Olkuszu.
   2. Debata nad raportem o stanie Gminy Olkusz za 2018 rok mieszkańców Miasta i Gminy Olkusz.
   3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta i Gminy Olkusz za 2018 roku.
  9. Uchwała Nr S.O.XIV/423/38/19 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie: zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Olkusz za 2018 rok oraz informacji o stanie mienia Gminy Olkusz na dzień 31 grudnia 2018 r.
  10. Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 9 maja 2019 roku dotycząca wykonania budżetu Miasta i Gminy Olkusz za rok 2018.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta i Gminy Olkusz sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Olkusz za 2018 rok.
  12. Wniosek Komisji Rewizyjnej dotyczący absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz za 2018 rok.
  13. Uchwała Nr S.O.XIV/424/11/19 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olkuszu odnośnie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz za 2018 rok.
  14. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta i Gminy Olkusz za rok 2018.
  15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Olkusz, a Gminą Trzebinia w sprawie przejęcia przez Gminę Trzebinia realizacji zadania publicznego polegającego na zapewnieniu kształcenia, wychowania i opieki uczniom zamieszkałym we wsi Niesułowice należącej do Gminy Olkusz, w Szkole Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Lgocie.
  16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia: „Regulaminu udzielania mieszkańcom dotacji celowej z budżetu Miasta i Gminy Olkusz na dofinansowanie kosztów wymiany źródła ciepła”
  17. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego.
  18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w rodzinie na lata 2019-2022.
  19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr VIII/95/2019 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Olkuskiego.
  20. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zedermanie.
  21. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Osieku.
  22. Przedstawienie interpelacji i zapytań radnych Rady Miejskiej w Olkuszu oraz odpowiedzi Burmistrza na interpelację i zapytania radnych.
  23. Wolne wnioski.
  24. Zamknięcie sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.
 • Policjanci z Olkuszu zabezpieczyli blisko 70 gramów narkotyków
  Śledczy z Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu postawili zarzuty 40-letniemu mężczyźnie, który posiadał znaczne ilości narkotyków i udzielał je innej osobie. Ponadto podejrzany usłyszał zarzut paserstwa, albowiem nabył sprzęt pochodzący z kradzieży.
  Do zatrzymania mężczyzny doszło w czwartek (13...
 • Chciał zaimponować dziewczynie i w terenie zabudowanym przekroczył prędkość o 110 kilometrów
  Nieodpowiedzialnością wykazał się 19-letni kierowca seata, mieszkaniec gminy Olkusz, który wczoraj (17.06.19r.) nie zatrzymał się do kontroli drogowej i swoją jazdę zakończył w przydrożnym rowie. Mężczyzna wiózł niepełnoletnią pasażerkę i chciał zaimponować jej brawurową jazdą.
  Kierowca seata w...
 • By na drodze było bezpiecznie - policyjne działania „Boże Ciało 2019”
  W najbliższy czwartek Boże Ciało. Olkuscy policjanci, jak co roku, zabezpieczać będą trasy procesji organizowanych przez parafie rzymsko – katolickie. Będą czuwać nad bezpieczeństwem wszystkich uczestników ruchu drogowego, a szczególnie osób uczestniczących w procesji i przemieszczających się po...
 • Pasja i miłość do przyrody… Ze starostwa
             To już trzecia edycja prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Olkuszu akcji „Zostań Bartnikiem,...
  Dodatkowe środki na powiatowe drogi Z powiatu
              Wczoraj w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie odbyło się uroczyste przekazanie...