W ostatnią sobotę stycznia w Miejskim Ośrodku Kultury w Olkuszu odbyła się tradycyjna, choć jednocześnie ciągle niezwykła i wzruszająca, uroczystość wręczenia Nagrody Szlachetnego Serca Cordis Nobilis za 2019 rok. Jest ona przyznawana osobom i organizacjom, wyróżniającym się aktywną i bezinteresowną pracą na rzecz innych. Tegorocznymi laureatami zostali: Stowarzyszenie Teatralno – Literackie w Olkuszu, Jerzy Cebo, Aleksandra Pyż oraz Profesor Krzysztof Urbaniak.

- Jako burmistrz Miasta i Gminy Olkusz jestem dumny, że w środowisku lokalnym ciągle odnajdujemy osoby, które swoją bezinteresowną pracą zasługują na naszą wdzięczność. Dzisiaj do szacownego i elitarnego grona laureatów nagrody Cordis Nobilis dołączą kolejne wyjątkowe i szlachetne osoby. Proszę przyjąć moje serdeczne podziękowania za to, że mimo wielu własnych obowiązków, znajdujecie czas na to, aby dzielić się z innymi swoją dobrocią – gratulował i dziękował laureatom burmistrz Roman Piaśnik.

Cordis Nobilis

W kolejnej już edycji Szlachetnych Serc nagrody zostały przyznane w czterech kategoriach: Organizacja, Filantrop, Wolontariusz i Osoba.

Cordis Nobilis

W kategorii Organizacja nagrody przyznawane są dla organizacji pozarządowej za najwartościowsze przedsięwzięcia służące budowaniu wspólnego dobra. Laureatem zostało Stowarzyszenie Teatralno – Literackie w Olkuszu.

Stowarzyszenie Teatralno – Literackie w Olkuszu powstało w 2014 roku, kontynuując działalność - istniejącego od 2001 roku - Towarzystwa Kultury Teatralnej Oddział Okręgowy w Olkuszu. Stowarzyszenie skupia twórców i miłośników sztuki, popularyzując kulturę teatralną, literacką, filmową i plastyczną.

Z ogromnym zaangażowaniem Stowarzyszenie organizuje Konkursy dla uczniów – Małopolski Turniej Wiedzy o Teatrze, Konkurs na Recenzję Teatralną, Konkurs Bliżej Teatru, czy Konkurs taneczny „Nasz Polonez”.

Corocznie 27 marca w auli Zespołu Szkół Nr 3 w Olkuszu Stowarzyszenie organizuje Galę Międzynarodowego Dnia Teatru. Na Gali wręczane są Statuetki Teatralne dla wybitnych osobowości życia kulturalnego Olkusza.

Stowarzyszenie Teatralno – Literackie zorganizowało dziesiątki koncertów i spotkań z artystami, każdego roku kilkaset osób korzysta z wyjazdów do teatru lub filharmonii. Od kilku lat w ramach Stowarzyszenia działa Klub Interesującej Książki CzytaMy, który znakomicie popularyzuje czytelnictwo wśród młodzieży i dorosłych.

Stowarzyszenie Teatralno – Literackie, przybliżając świat kultury i sztuki, potrafi wspaniale współpracować z różnymi instytucjami i pięknie integrować różne pokolenia.

Cordis Nobilis

W kategorii Filantrop nagrody przyznawane są dla darczyńców, sponsorów za finansowe wspieranie działalności społecznej. Laureatem został Pan Jerzy Cebo.

Pan Jerzy Cebo od wielu lat wspiera finansowo i rzeczowo Polski Związek Niewidomych Koło Powiatowe w Olkuszu. Środki te wykorzystywane są na rehabilitację społeczną osób niewidomych i słabowidzących. Dzięki nim możliwa jest organizacja wyjazdów do teatru dla osób niewidomych , spotkań opłatkowych i wyjazdów integracyjnych.

Pan Jerzy Cebo zawsze z wielką życzliwością i zrozumieniem potrzeb rozmawia z osobami niepełnosprawnymi. Nigdy nie odmówił pomocy.

W 2016 roku Polski Związek Niewidomych Koło Powiatowe w Olkuszu uhonorował Pana Jerzego Cebo specjalnym podziękowaniem, za pełną empatii postawę zrozumienia dla trudności z jakimi boryka się środowisko osób niewidomych i słabowidzących. Podziękowanie to opatrzone zostało słowami Jana Pawła II: „Bogatym nie jest ten kto posiada, lecz ten kto daje”.

Cordis Nobilis

Nagrodę w kategorii Wolontariusz przyznaje się osobom stawiającym pierwsze kroki w pracy społecznej. Otrzymała ją Aleksandra Pyż. Nagrodę w imieniu laureatki odebrała dumna Mama.

Pani Aleksandra Pyż jest uczennicą IV Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Olkuszu. Swoją pracę na rzecz dobra innych osób rozpoczęła w Szkole Podstawowej Nr 3 w Olkuszu, organizując liczne akcje charytatywne. Pracę tę kontynuowała w Gimnazjum Nr 3, działając w szkolnym klubie wolontariackim. Obecnie jest filarem Klubu Wolontariatu przy IV Liceum Ogólnokształcącym.

Brała aktywny udział w zbiórkach żywności, pomagała przy organizacji: tradycyjnych Gwiazdkowych Turniejów Charytatywnych organizowanych przez IV Liceum i Stowarzyszenie Piłki Ręcznej w Olkuszu, występowała na koncertach charytatywnych w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Od 4 lat jest członkiem ruchu odnowy Kościoła Rzymskokatolickiego – Ruch Światło Życie, gdzie opiekuje się grupą 40 dzieci w czasie wyjazdów wakacyjnych i szkoli nowych animatorów.

Od 3 lat opiekuje się osobą niepełnosprawną robiąc zakupy i pomagając jej w różnych czynnościach domowych. Pomaga w nauce swoim młodszym kolegom.

Pani Aleksandra Pyż pytana, dlaczego warto pomagać innym osobom odpowiada: „Najpiękniejsze, co możemy uczynić, aby upiększyć codzienność, a przez to i świat, to bezinteresowny dar siebie. Właśnie gdy pomagam czuję, że żyję”.

Cordis Nobilis

Nagroda w kategorii Osoba przyznawana jest za długoletnią, bezinteresowną działalność na rzecz innych osób. Laureatem został Pan Profesor Krzysztof Urbaniak.

Pan Krzysztof Urbaniak jest profesorem Akademii Muzycznej w Łodzi i Krakowie. Jest członkiem Stowarzyszenia na Rzecz Historycznych Organów Hansa Hummla, a od 2015 roku jest dyrektorem artystycznym Olkuskich Międzynarodowych Dni Muzyki Organowej i Kameralnej.

W 2014 roku, z pomocą innych specjalistów, dokonał inwentaryzacji stanu organów i zwrócił uwagę na konieczność podjęcia szybkich prac renowacyjnych.

Dzięki swoim znakomitym krajowym i międzynarodowym kontaktom oraz determinacji pomógł pozyskać środki finansowe z fundacji Hermann Reemtsma Stiftung z Hamburga i uzyskał pomoc Stowarzyszenia Baltisches Orgel Centrum Stralsund. Pozyskane środki z budżetu państwa, wspólnoty parafii św. Andrzeja Apostoła i prywatnych darczyńców pozwoliły na wykonanie renowacji organów.

Pan Krzysztof Urbaniak, angażując swój czas i środki finansowe, znacząco przyczynił się do tego, by olkuskiej Bazylice św. Andrzeja Apostoła przywrócić głos jej czterystuletnich organów, których brzmienie towarzyszyło kilkudziesięciu pokoleniom olkuszan.

Cordis Nobilis

Cordis Nobilis

Galę Cordis Nobilis uświetnił występ Ilkus Quartet i cudowny wokal Moniki Korpusik. Pomoc w organizacji gali Cordis Nobilis zapewnił Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu.

Cordis Nobilis

Cordis  Nobilis

Obszerna galeria zdjęć znajduje się na naszym profilu na Facebooku: https://www.facebook.com/umigolkusz/photos/pcb.1569330139889488/1569328429889659/