Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Olkusz

Policjanci czuwają nad bezpieczeństwem uczestników konferencji PRE-COP24 poprzedzającej Szczyt Klimatyczny

PRE-COP24 odbywa się na terenie Krakowa w dniach 21-24 października 2018 r. To wydarzenie poprzedzające konferencję Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu – UNFCCC COP24. Bierze w niej udział kilkuset uczestników, w tym ministrowie środowiska z kilkudziesięciu krajów świata. Nad bezpieczeństwem przebiegu konferencji jak i jego uczestnikami, czuwają specjalnie oddelegowani policjanci. Funkcjonariusze pełnią służbę w miejscu zakwaterowania zaproszonych gości oraz w miejscach, gdzie odbywają się panele dyskusyjne. Również z tego powodu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 16 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i jej przemieszczania w stanie rozładowanym w okresie od 19 do 25 października 2018 r. na terenie miasta Krakowa obowiązuje zakaz noszenia wszelkiego rodzaju broni. (KWP w Krakowie / mg).

Policjanci czuwają nad bezpieczeństwem uczestników konferencji PRE-COP24 poprzedzającej Szczyt Klimatyczny Policjanci czuwają nad bezpieczeństwem uczestników konferencji PRE-COP24 poprzedzającej Szczyt Klimatyczny Policjanci czuwają nad bezpieczeństwem uczestników konferencji PRE-COP24 poprzedzającej Szczyt Klimatyczny