Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Olkusz

 „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego” – policyjne działania

Prowadzone przez policjantów działania prewencyjno-kontrolne mają na celu zmniejszenie ilości wypadków i kolizji drogowych z udziałem pieszych. To właśnie ta grupa tzw. „niechronionych” uczestników ruchu drogowego narażona jest na poważne niebezpieczeństwo. Dlatego pieszy powinien zachować szczególną ostrożność na drodze i przestrzegać obowiązujących przepisów. Dzisiaj tj. 23 października 2018 roku policjanci Wydziału Ruchu Drogowego olkuskiej komendy prowadzą działania prewencyjno – kontrolne „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego. Mundurowi zwracają szczególną uwagę na zachowanie właściwych relacji kierujący - pieszy, a także na zgodne z przepisami poruszanie się pieszych.

Najwięcej wypadków z udziałem pieszych odnotowywana jest w okresie jesienno-zimowym. W tym czasie pogarszają się warunki atmosferyczne oraz warunki drogowe, wcześnie zapada zmrok. Piesi są słabo widoczni na drodze i często dochodzi do ich potrąceń. Dlatego ważne jest, by piesi korzystali z elementów odblaskowych nawet, gdy są w terenie zbudowanym - to z pewnością poprawi ich bezpieczeństwo na drodze.

Przyczynami wypadków spowodowanych przez pieszych są również wykroczenia polegające na: przechodzeniu przez jezdnię w miejscach niedozwolonych, niestosowaniu się przez pieszych do sygnalizacji świetlnej, przechodzeniu w miejscach niebezpiecznych, zabronionych lub o ograniczonej widoczności, przechodzenie przez jezdnię zza przeszkody, pojazdów i bezpośrednio przed jadący pojazd. Policjanci prowadząc działania prewencyjno-kontrolne zwracają szczególna uwagę właśnie na te wykroczenia popełniane przez pieszych, ale i na prawidłowe zachowania kierowców np. przy przejściu dla pieszych. Przypominamy, że z godnie z obowiazujacymi przepisami, kierujący pojazdem zbliżając się do przejścia dla pieszych ma obowiązek zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu (art. 26 ust. 1 Prawa o ruchu drogowym). Z drugiej zaś strony, fakt korzystania z wyznaczonego przejścia nie upoważnia pieszego do wchodzenia na jezdnię bez upewnienia się, czy nie spowoduje to zagrożenia bezpieczeństwaw ruchu ale przede wszystkim dla jego życia i zdrowia. W zderzeniu z pojazdem pieszy jest narażony na najpoważniejsze konsekwencje już przy prędkościach pojazdu 20-30 km/h. Przy prędkości 50 km/h pieszy ma około 50 procent szans na przeżycie, ale już przy prędkości około 80 km/h jego szanse na przeżycie są bliskie zeru. Dlatego zanim wejdziesz na przejście dla pieszych, upewnij się czy jest ono bezpieczne.