Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Olkusz

Na terenie szkół średnich naszego powiatu obecnie sporo się dzieje. Władze powiatu korzystają z szeregu dofinansowań, które umożliwiają przeprowadzanie poważnych prac remontowo-budowlanych oraz licznych inwestycji. Oprócz dużych przedsięwzięć związych z termomodernizacją budynków (ocieplenie stropodachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie ścian, instalacja paneli fotowoltaicznych), w szkołach średnich naszego powiatu realizowane są również te "mniejsze", dotyczące zakupu szafek dla uczniów, szkolnych ławek i krzeseł, remontu sanitariatów, malowania klas, wymiany oświetlenia, wyposażania pracowni etc. Jedne remonty się kończą, następne się zaczynają...