Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Olkusz

Powiat Olkuski wspiera działania na rzecz osób niesamodzielnych, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności potrzebują pomocy.

W uroczystym podpisaniu listów intencyjnych dotyczących przystąpienia do współpracy przy realizacji projektu pn. „Małopolski Tele-Anioł” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach Poddziałania 9.2.1 RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 wzięło udział 31 gmin i 6 powiatów, w tym oczywiście Powiat Olkuski, który reprezentowała dzisiaj wicestarosta Krystyna Kowalewska.

Celem projektu jest zorganizowanie SYSTEMU OPIEKI Z WYKORZYSTANIEM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNYCH, który umożliwi uczestnikom jak najdłuższe pozostanie w ich środowisku oraz miejscu zamieszkania.

Każdy uczestnik tego projektu otrzymuje opaskę bezpieczeństwa na nadgarstek wyposażoną w przycisk SOS (alarmowy) i kartę SIM z możliwością połączenia głosowego z Centrum Teleopieki, które funkcjonuje 24/7/365 oraz zapewnia możliwość całodobowego przekazania informacji o potrzebie.

Szczegóły pod linkiem TUTAJ

foto źródło: malopolska.pl