Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Olkusz

Zasada działania zgrzewarki elektrooporowej

Przy zgrzewaniu ze sobą elementów rur oraz kształtek z polietylenu nieodzowna okazuje się zgrzewarka elektrooporowa. Jak sama nazwa wskazuje urządzenie służy do zgrzewania ze sobą elementów pod wpływem wysokiej temperatury. Aby ta temperatura mogła powstać i pozwolić na łączenie materiału różnych elementów z polietylenu, urządzenie produkuje w swoim obwodzie prąd o niskim napięciu, który jest przesyłany na specjalny drut. Prąd o takim niskim napięciu jest bezpieczny dla operatora i jednocześnie jest w stanie wytworzyć odpowiednio wysoką temperaturę. Pod wpływem temperatury elementy rur i kształtek zaczynają się topić i rozszerzać oraz mieszać się ze sobą. Doprowadza to do zatopienia szczelin między elementem kształtki i rury, dzięki temu tworzy się silne, trwałe i jednorodne połączenie. Na końcowym etapie elementy są schładzane, aby zachować odpowiedni kształt połączeń. Następnie operator zgrzewarki zdejmuje zaciski i rura wraz z taką kształtką jest gotowa do użytku.

Środki bezpieczeństwa oraz środowisko pracy

Przy pracy ze zgrzewarką elektrooporową należy zwrócić uwagę na to, aby środowisko pracy w którym dochodzi do łączenia tych elementów było czyste – ustawia się więc rurę oraz kształtkę na czystym arkuszu lub innej suchej podstawie. Z uwagi na ryzyko dostania się do łączonych rur zanieczyszczeń stosuje się niekiedy specjalistyczne namioty, które pozwalają na odseparowanie się od zanieczyszczeń z placu budowy.

W kwestii bezpieczeństwa należy koniecznie zwrócić uwagę na to, aby urządzenie było regularnie kontrolowane przez punkty serwisowe oraz utrzymywać je w odpowiednim stanie technicznym, według zaleceń producenta.

Wygoda w używaniu zgrzewarki elektrooporowej

Tego typu urządzenia są w pełni zautomatyzowane i usprawniają pracę oraz pozwalają zaoszczędzić sporo czasu. Kształtki produkowane obecnie posiadają specjalne kody kreskowe, które można zeskanować za pomocą czytników dołączonych do zgrzewarek elektrooporowych. Jest to niemalże standardowe wyposażenie. Oczywiście w przypadku braku takiego kodu kreskowego lub jego nieczytelności można parametry wprowadzać ręcznie za pomocą dołączonej klawiatury. Na wygodę wpływa też aspekt związany z wbudowaną pamięcią urządzenia, więc w przypadku pracy na różnych kształtkach można sprawie przełączać się między poszczególnymi parametrami bez każdorazowego skanowania kodu.