Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Olkusz


SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W POWIECE OLKUSKIM ZWIĄZANA
Z ROZPRZESTRZENIANIEM SIĘ NOWEGO KORONAWIRUSA SARS-COV-2

STAN NA 27 lipca 2020, GODZ 12:30
 

 
Liczba osób z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2: 15
Liczba ozdrowieńców: 12
Liczba osób objętych izolacją w Izolatorium: 0
Liczba osób objętych izolacją domową: 2
Liczba osób hospitalizowanych z powodu COVID-19: 1 (Szczecin)
Liczba osób objętych kwarantanną domową: 80
Liczba osób objętych kwarantanną „instytucjonalną”: 0
Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym: 19

Liczba badań przeprowadzonych na terenie Powiatu Olkuskiego u osób z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2: 817


Bogumił Sobczyk

Starosta Olkuski