Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Olkusz

Do powiatu olkuskiego trafiły kolejne fundusze na zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita przekazał dziś czek na kwotę 97 536,00 zł dla Domu Pomocy Społecznej w Olkuszu. Dzięki wsparciu finansowemu zakupiony zostanie niezbędny sprzęt, wyposażenie i środki ochrony osobistej. Możliwe będzie także przeznaczenie funduszy na zapewnienie kadry potrzebnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez DPS-y.

Dom Pomocy Społecznej w Olkuszu to dla jego mieszkańców nie tylko miejsce egzystencji, ale często jedyny i prawdziwy dom. Dla nas, jako organu prowadzącego, kluczowe jest zapewnienie bezpieczeństwa, szczególnie teraz w dobie epidemii. Dzięki otrzymanemu dziś wsparciu możliwe będzie zwiększenie doposażenia w niezbędny sprzęt oraz wsparcie kadry pracowniczej  – mówi starosta olkuski Bogumił Sobczyk.
 
– W trakcie drugiej fali epidemii na przełomie października i listopada minionego roku 60% naszych mieszkańców i 50% pracowników dotkniętych zostało zakażeniem COVID-19. W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną w kraju i zbliżającą się trzecią  falą zachorowań niezbędne jest silne wsparcie DPS-ów. Przyznane środki finansowe przeznaczone zostaną na zagwarantowanie właściwej opieki nad mieszkańcami Domu, a w szczególności na zapewnienie kadry niezbędnej do zapewnienia ciągłości realizacji usług świadczonych przez jednostkę, wsparcie osób świadczących pracę w Domu i doposażenie stanowisk pracy w środki ochrony indywidualnej – podkreśla Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Olkuszu Iwona Cebo-Gacek.

W spotkaniu brali udział:
1. Wojewoda Małopolski - Łukasz Kmita
2. Starosta Powiatu Olkuskiego - Bogumił Sobczyk
3. Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie - Jacek Kowalczyk
4. Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Olkuszu - Iwona Cebo-Gacek