W jaki sposób można dokonywać szybszych transakcji przy pomocy analizy technicznej?

Korzystanie z wiedzy na temat poziomów wsparcia i oporu

Znając zachowania większości inwestorów, można wykorzystać schematy behawioralne, aby dokonywać lepszych transakcji. Pomocna w tym aspekcie jest analiza techniczna, która pomaga określić odpowiedni poziom cenowy. Jeśli inwestorzy sugerują się ostatnią cenę, to warto wykorzystać ten fakt i nie kierować się błędnymi założeniami. Czy faktycznie jest to sposób na większy zarobek?

W analizie technicznej znane jest zjawisko kotwiczenia, w którym inwestorzy przyzwyczajają się do określonego poziomu i traktują go jak punkt odniesienia. Przy cenie niższej od tej wartości kupują aktywa, natomiast gdy kurs giełdowy wzrasta ponad tą wartość to uważają, że warto już sprzedać te instrumenty. Najczęściej jest tak w przypadku zagrań o charakterze spekulacyjnym. Dodatkowo ludzie lubią okrągłe wartości kursu - np. 10, 20 zł, ponieważ można łatwiej rozliczać transakcje. Łącząc te dwie informacje, można grać kupując lub sprzedając blisko tego kursu np. Przy cenie 10,05 zł lub 9,95 zł można wystawiać zlecenia, powodując, że zlecenie będzie realizowane wcześniej niż inne przy minimalnych kosztach transakcyjnych.

Gdzie można wykorzystać wiedzę na temat analizy technicznej?

Znajomość podstaw AT i różnych tricków jest bardzo pomocna w wyznaczaniu ceny kupna bądź sprzedaży instrumentów finansowych. Pozwala na przeprowadzanie znacznie szybszych i skuteczniejszych transakcji. Jednocześnie potrzeba do tego odpowiednich narzędzi - np. notowań w czasie rzeczywistym lub dokładnych wykresów umożliwiających wyznaczanie poziomów cenowych. W tym wypadku dużą pomoc mogą zaoferować brokerzy, którzy znają najlepsze narzędzia do prowadzenia profesjonalnej analizy technicznej. To znacznie podnosi umiejętności nawet początkującego adepta inwestowania. Jeśli przeprowadzać lepsze transakcje, to kliknij, aby uzyskać więcej informacji na temat możliwości najnowszej platformy brokerskiej.

Używanie wskaźnika RSI – relative strength index

Dużą pomocą w określaniu właściwego momentu wejścia na rynek może okazać się wskaźnik RSI, który określa siłę, z jaką działają prawa popytu i podaży na danym rynku. Pomaga określić sygnały, jakie płyną w czasie, gdy dany instrument znajduje się na poziomie trendu horyzontalnego. Według standardów RSI obejmuje 14 okresów czasowych bądź tyleż samo świec z poprzednich transakcji. Jego rolą jest porównywanie średnich zysków i strat w danym okresie. W górnej amplitudzie - powyżej 70 jednostek - wskaźnik daje sygnał do sprzedaży, ponieważ instrument jest krótkoterminowo przewartościowany. Poniżej 30 punktów warto zakupić tanie aktywa.