Policjantka Komisariatu Policji w Kluczach mł. asp. Katarzyna Cader, w sobotę ( 23.07 br.) podczas centralnych obchodów Święta Policji w Katowicach została wyróżniona w konkursie „Policjant który mi pomógł”. Laureatce ogólnopolskiego konkursu statuetkę oraz list gratulacyjny wręczył Komendant Główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk.

Głównym celem konkursu jest w szczególności promocja postaw i umiejętności policjantów osobiście zaangażowanych w pomoc osobom krzywdzonym. Istotą  konkursu jest także wyróżnienie  tych funkcjonariuszy Policji, którzy charakteryzują się wyjątkowym profesjonalizmem, empatyczną postawą i umiejętnościami w obszarze indywidualnej pomocy osobom krzywdzonym, w tym dotkniętym przemocą w rodzinie.

W tym roku  do konkursu nadesłano 162 zgłoszenia, dotyczące 143 policjantów. Wśród kandydatów byli funkcjonariusze zarówno służby prewencyjnej, jak i kryminalnej. W wielu zgłoszeniach osoby zgłaszające podkreślały wrażliwość na krzywdę ludzi, takt i kulturę osobistą policjantów. Na podstawie otrzymanych zgłoszeń komisja mogła wyłonić pięciu funkcjonariuszy. Zgodnie z regulaminem konkursu, zgłoszenia policjanta do konkursu mogła  dokonać osoba indywidualna, instytucja lub organizacja. Laureatów konkursu wybierała Komisja, w skład której wchodził przedstawiciel Biura Prewencji KGP oraz laureaci 3 ostatnich edycji konkursu „Policjant, który mi pomógł”.  Podczas wyłaniania Laureatów brano  w szczególności pod uwagę zaangażowanie w działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa obywateli, jak również doświadczenie i zaangażowanie w pomoc osobom, wobec których istnieje podejrzenie, że są krzywdzone.
Niewątpliwie empatia, ale też indywidualne podejście i chęć rozwiązania czyjegoś problemu czasem wykraczającego poza zakres czynności służbowych – to cechy jakimi  wyróżnia się mł.asp. Katarzyna Cader, policjantka Komisariatu Policji w Kluczach, która w tym roku zdobyła tę prestiżową nagrodę.

Katarzyna Cader swoją przygodę z Policją zaczęła w roku 2005 jako pracownik cywilny. Do służby w Policji została przyjęta 16.04.2013 roku. Szkolenie podstawowe odbyła  w Centralnej Szkole Policji w Legionowie a po ukończeniu kursu służbę rozpoczęła w Wydziale Ruchu Drogowego w Komendzie Powiatowej Policji w Olkuszu. Od 16.01.2015 roku służbę pełni w Komisariacie Policji w Kluczach. Początkowo jako  policjantka  Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego, a następnie jako detektyw Zespołu  Kryminalnego. Mł. asp. Katarzyna Cader pełniąc służbę na stanowisku policjanta służby patrolowej, uzyskiwała jedne z najlepszych wyników w gminie Klucze zatrzymując sprawców  przestępstw i wykroczeń na gorącym uczynku. Wykazała również, że policjantem jest się poza służbą i w dniu wolnym od pracy zatrzymała nietrzeźwego kierowcę. Swoje obowiązki służbowe mł.asp. Katarzyna Cader zawsze wykonywała z wielką starannością i rzetelnością.
Policjantka jest ceniona, nie tylko przez przełożonego,  ale i osoby, które zawracały się do niej o pomoc albowiem dała się poznać się jako osoba rzetelna i skrupulatna, a także empatyczna w stosunku do osób pokrzywdzonych. Wykonując swoje zadania służbowe niejednokrotnie przekraczała zakres swoich obowiązków.

Wyróżnienie policjantki w ogólnopolskim konkursie „Policjant, który mi pomógł” to wyjątkowy dowód uznania społeczności lokalnej dla profesjonalizmu i determinacji w działaniach, jakie podejmowała na rzecz pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i poszkodowanym w wyniku nieszczęśliwych wypadków.