W czwartek (19.01. br.) w auli Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu odbyło się uroczyste pożegnanie młodszego inspektora Adama Milanowskiego. Na uroczystości obecni byli Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie nadinspektor Michał Ledzion, Dyrektor Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie Pani Monika Kolasa, przedstawiciele władz samorządowych, instytucji, z którymi współpracuje olkuska policja, kadra kierownicza tutejszej jednostki oraz zaproszeni goście.

Uroczysta zbiórka z okazji zakończenia służby I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Olkuszu młodszego  inspektora Adama Milanowskiego rozpoczęła  się w auli, gdzie  na wstępie dowódca uroczystości komisarz Tomasz Mosur złożył meldunek Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Krakowie nadinspektorowi Michałowi Ledzionowi. Po wprowadzeniu sztandaru komendy szef olkuskiej Policji  młodszy  inspektor Jarosław Klich, podziękował swemu zastępcy młodszemu inspektorowi Adamowi Milanowskiemu za profesjonalną, wieloletnią i pełną poświęcania służbę oraz  pracę w dobrej atmosferze. Krótko wspomniał też czas służby I Zastępcy, przypominając najważniejsze wydarzenia jakie miały miejsce podczas jego kariery zawodowej, a w których brał udział najpierw jako podwładny, a później jako przełożony. Wyrazy uznania i wdzięczności skierował również Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie nadinspektor Michał Ledzion oraz Starosta Olkuski Bogumił Sobczyk, reprezentujący władze samorządowe. List gratulacyjny w imieniu Wojewody  Małopolskiego Pana Łukasza Kmity odczytała Dyrektor Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie Pani Monika Kolasa.  Odchodzący Komendant w czasie spotkania podziękował wszystkim za współpracę, a od policjantów i pracowników cywilnych oraz zaproszonych gości otrzymał gratulacje oraz życzenia sukcesów osobistych.

Młodszy inspektor Adam Milanowski

Ze służbami mundurowymi jest związany od 28 lat. Od wstąpienia w szeregi Policji służył w pionie prewencji. Na początku na posterunku Policji w Jaroszowcu, następnie w Komisariacie Policji w Kluczach  w komórce  patrolowo-interwencyjnej  kolejno jako dzielnicowy.

Od 1 listopada 2006 roku pełnił służbę  na stanowisku Komendanta Komisariatu Policji w Wolbromiu. W roku 2009 ukończył studia zawodowe w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Decyzją Kierownictwa Garnizonu Małopolskiego od 8 kwietnia  2019 roku piastował stanowisko I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Olkuszu.

Za swoje zaangażowanie w prawidłowe wykonywanie codziennych obowiązków był nagradzany odznaczeniami państwowymi i resortowymi. W 2013 roku otrzymał brązową odznakę "Zasłużony Policjant”. W 2020 roku postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej otrzymał srebrny medal „Za długoletnią służbę.

Z okazji zakończenia służby w Policji życzenia dobrego zdrowia, szczęścia, dalszych sukcesów w życiu osobistym oraz wszelkiej pomyślności na kolejne lata życia składają kadra kierownicza KPP w Olkuszu oraz koleżanki i koledzy.