Olkuscy radni jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie nawiązania współpracy z ukraińskim miastem Niżyn. Jest to kolejny, bardzo ważny etap na drodze do formalnego partnerstwa obu miast. Przyjęty dokument daje podstawy do podpisania przez burmistrza Olkusza formalnej umowy o partnerstwie z Niżynem.

W sesji wzięli udział w formie zdalnej mer miasta Niżyn Oleksandr Kodola, zastępca mera Iryna Grozenko oraz Yuliia Kuzmenko, naczelnik departamentu inwestycji miejscowego urzędu. Na wstępie Jan Kucharzyk, przewodniczący Rady Miejskiej krótko przypomniał historię kontaktów Olkusza z Niżynem. Wspomniał, że w sierpniu ubiegłego roku rada miejska Niżyna zdecydowała o zmianie nazw ulic i jedna z ulic w centrum miasta została nazwana ulicą „Olkuską”. „Jest to dowód głębokiej wdzięczności mieszkańców Niżyna za udzieloną pomoc w tych trudnych chwilach” – jak napisał w oficjalnym piśmie mer Niżyna.

- Chciałem podziękować w imieniu mieszkańców Niżyna i wszystkich mieszkańców Ukrainy za to, co robicie dla naszego kraju. Polska była, jest i pozostanie naszym najlepszym partnerem. Mogliśmy to zobaczyć przez ostatni rok i nie są to tylko słowa, ale czyny. Będzie to dla nas ogromny zaszczyt jeśli przyjmiecie państwo uchwałę o nawiązaniu współpracy. Bardzo wam dziękuję. Za naszą i waszą wolność. – mówi mer Niżyna Oleksandr Kodola. Wspomniał o swojej wizycie w Olkuszu w lipcu ubiegłego roku i mówił, że miał okazję zobaczyć, jak silna jest pomoc mieszkańców, władz oraz wolontariuszy dla walczącej Ukrainy.

Niżyn partnerstwo

Jak dodała Iryna Grozenko, zastępca mera Niżyna, społeczność Olkusza jest jedną z pierwszych, które pomogły mieszkańcom Niżyna po wybuchu wojny. Słowa „Sława Ukrainie i sława Polsce”, jakimi zakończyła wypowiedź, wywołały oklaski wszystkich uczestników sesji. Wypowiedzi władz Niżyna tłumaczył na żywo dr Mateusz Kamionka, inicjator nawiązania partnerskich kontaktów z tym miastem.

Następnie Jacek Imielski, naczelnik Wydziału Spraw Społecznych UMIG Olkusz przedstawił najważniejsze informacje o Niżynie oraz przybliżył historię nawiązania współpracy z Olkuszem. Potem odczytał tekst uzasadnienia uchwały w sprawie nawiązania współpracy między Olkuszem i Niżynem. Jak czytamy w uzasadnieniu, wyrażenie woli nawiązania współpracy naszych gmin pozwoli na podpisanie umowy i realizację przedsięwzięć mających na celu zbliżenie do siebie naszych narodów i mieszkańców naszych gmin oraz wymianę doświadczeń między innymi w dziedzinach oświaty, kultury, promocji, turystyki i sportu. W lutym 2022 roku, zaraz po inwazji Rosji na Ukrainę, w Olkuszu powstał punkt pomocy naszemu wschodniemu sąsiadowi. Dzięki współpracy Gminy Olkusz z dużą grupą wolontariuszy zebrana pomoc trafiała do ukraińskiego miasta Niżyn. W lipcu 2022 roku Olkusz gościł delegację z miasta Niżyn. W trakcie wizyty podpisany został list intencyjny o nawiązaniu partnerskich relacji między Olkuszem a Niżynem.

Po przedstawieniu pozytywnych opinii komisji rady oraz wypowiedziach radnych głos zabrał Marcin Wiercioch, zastępca burmistrza do spraw społecznych. – W imieniu pana burmistrza Romana Piaśnika pragnę serdecznie podziękować Państwu, a także wszystkim społecznikom, którzy przyczynili się do tego, że dzisiaj możemy nawiązać współpracę partnerską. Witamy was w gronie miast partnerskich miasta Olkusz. – mówił burmistrz Wiercioch. Jak dodał, wybuch wojny w Ukrainie sprawił, że nasze narody jeszcze bardziej się zjednoczyły. – Za wolność Naszą i Waszą. Niech ten konflikt skończy się jak najszybciej zwycięstwem Ukrainy – mówił burmistrz Wiercioch. Następnie 18 obecnych na sesji radnych jednogłośnie przyjęło uchwałę o nawiązaniu współpracy pomiędzy Olkuszem i Niżynem.

Warto przypomnieć, że pierwsze kontakty z Niżynem datują się na 2018 rok, kiedy gościli w Olkuszu uczestnicy II Międzynarodowej Polsko-Ukraińskiej Szkoły Letniej zorganizowanej z inicjatywy dr. Mateusza Kamionki przez Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie. Wśród 30 uczestników byli też studenci i wykładowcy z Niżyna. Taka forma współpracy była kontynuowana w kolejnych latach. Gdy 24 lutego 2022 roku Ukrainę najechały rosyjskie wojska, w Olkuszu powstał pierwszy punkt pomocy naszemu wschodniemu sąsiadowi. Było to możliwe dzięki współpracy burmistrza Romana Piaśnika z liczną grupą wolontariuszy zgromadzonych przy Stowarzyszeniu SIMO. Pomoc od Mieszkańców Srebrnego Miasta trafiała m.in. do ukraińskiego miasta Niżyn. W lipcu ubiegłego roku w Olkuszu gościły władze Niżyna z merem Oleksandrem Kodolą, aby wyrazić swoją wdzięczność za okazane wsparcie. Wizyta była również okazją do zainicjowania oficjalnych rozmów na temat współpracy obu miast. Wtedy Burmistrz Roman Piaśnik i mer Oleksandr Kodola podpisali wspólne Memorandum, mające charakter listu intencyjnego nawiązania partnerskich relacji między Olkuszem i Niżynem.

Miasto Niżyn znajdujące się w obwodzie czernihowskim, w 2019 roku miało około 68 000 mieszkańców. Warto dodać, że w 1625 roku król Zygmunt III Waza nadał Niżynowi prawa miejskie. W XIX i XX wieku w Niżynie rozwinął się przemysł maszynowy, chemiczny, lekki oraz spożywczy, zwłaszcza przetwórstwa owoców i warzyw. W mieście znajduje się jeden z najstarszych uniwersytetów na Ukrainie.

Ulica Olkuska w Niżynie