Święto Służby Cywilnej w Komendzie Powiatowej Policji w Olkuszu – Uroczystość pełna podziękowań
W otoczeniu murów Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu, 19 lutego miała miejsce uroczystość, która nie tylko upamiętniła święto służby cywilnej, ale również stała się okazją do wyrażenia wdzięczności wobec tych, którzy na co dzień dbają o nasze bezpieczeństwo. W tego rodzaju wydarzeniach kryje się nie tylko oficjalny ceremoniał, ale przede wszystkim ludzkie historie, zaangażowanie i poświęcenie, które zasługują na uwagę.
  • Uroczystości święta służby cywilnej odbyły się 19 lutego w auli Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu.
  • Z okazji święta inspektor Jarosław Klich, Komendant Powiatowy Policji wraz z I Zastępcą, komisarzem Tomaszem Mosurem, złożyli życzenia oraz podziękowania pracownikom służby cywilnej.
  • Podczas wydarzenia uhonorowano również dwóch odznaczonych policjantów z Komisariatu Policji w Kluczach, którzy otrzymali medale im. podkomisarza Andrzeja Struja za uratowanie ludzkiego życia.
  • Komendant Klich pogratulował odznaczonym oraz wszystkim pracownikom służby cywilnej za ich trud oraz zaangażowanie na rzecz społeczności lokalnej.

Święto służby cywilnej, obchodzone co roku 17 lutego, to doniosła okazja do docenienia zasług i pracy osób, które na co dzień z zaangażowaniem pełnią swoje funkcje, często pozostając w cieniu. W tym roku święto w Olkuszu było nie tylko chwilą uznania za trud codziennej, odpowiedzialnej pracy, ale również momentem szczególnego uhonorowania. Dwóch policjantów z Komisariatu Policji w Kluczach, którzy dzięki swojej odwadze i determinacji uratowali ludzkie życie, otrzymali specjalne odznaczenia.

Tego rodzaju uroczystości są przypomnieniem, że za mundurem, regulaminem i procedurami stoją ludzie z krwi i kości. Ludzie, którzy nie rzadko ryzykują własnym życiem, aby chronić nas - mieszkańców. Warto, więc pamiętać i doceniać te gesty, które na pierwszy rzut oka mogą wydawać się niezauważalne, lecz w rzeczywistości są fundamentem naszego poczucia bezpieczeństwa.

Wyrazy uznania i podziękowania kierowane podczas tej uroczystości przez insp. Jarosława Klicha i jego zastępcę, kom. Tomasza Mosura, to potwierdzenie, że każde zaangażowanie i poświęcenie są ważne i mają ogromne znaczenie. To także przypomnienie, że za sukcesami i codziennym funkcjonowaniem jednostki stoją konkretni ludzie, ich profesjonalizm i serce wkładane w wykonywaną pracę.


Według informacji z: Policja Olkusz