Starosta Olkuski nagrodził wybitnych uczniów szkół ponadpodstawowych
Uczniowie Powiatu Olkuskiego zostali nagrodzeni za swoje wybitne osiągnięcia. Wyróżnienia te mają na celu docenienie ich ciężkiej pracy oraz wsparcie w dalszym rozwoju edukacyjnym i osobistym.

Wybitne osiągnięcia uczniów szkół ponadpodstawowych z Powiatu Olkuskiego

21 czerwca 2024 roku Starosta Powiatu Olkuskiego przyznał Nagrody Starosty za rok szkolny 2023/24. Uroczystość ta miała na celu wyróżnienie uczniów, którzy osiągnęli najwyższe wyniki w nauce oraz wykazali się wyjątkową pracowitością i pasją do zdobywania wiedzy.

Nagrody za osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne

W tym roku nagrodzono nie tylko uczniów z najlepszymi wynikami w nauce, ale również tych, którzy odnieśli sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, a także w dziedzinie sportu i twórczości artystycznej. Wśród laureatów znaleźli się zwycięzcy takich prestiżowych wydarzeń jak Ogólnopolska Olimpiada „O Diamentowy Indeks AGH”, Festiwal Francuskiej Piosenki, Poezji i Teatru „PROF-EUROPE 2024”, Olimpiada Literatury i Języka Polskiego, Mistrzostwa Europy i Polski Ju Jitsu oraz Małopolska Licealiada Młodzieży.

Wspieranie młodych talentów – inwestycja w przyszłość

Przyznane nagrody podkreślają, jak istotne jest wspieranie młodych ludzi w ich pasjach i dążeniach do doskonałości. Starosta Powiatu Olkuskiego zaznaczył, że podejmowane przez młodzież wysiłki mają kluczowe znaczenie dla ich przyszłego życia zawodowego i osobistego. Rozwijanie umiejętności i zdobywanie doświadczeń to wartości, które będą procentować w przyszłości. Inwestycja w edukację i rozwój talentów to inwestycja w przyszłość społeczeństwa.

Gratulacje i życzenia dalszych sukcesów

Składamy serdeczne gratulacje wszystkim nagrodzonym uczniom oraz ich rodzicom i nauczycielom, którzy wspierali ich na drodze do sukcesu. Wasze osiągnięcia są powodem do dumy i inspiracją dla innych. Życzymy Wam dalszych sukcesów w przyszłości!

“Sukces to suma niewielkich wysiłków, powtarzanych dzień po dniu.” – Robert Collier


Wg inf z: Powiat Olkuski