Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Olkusz

CBOS: POLACY DOBRZE OCENIAJĄ PRACĘ POLICJI
Z cyklicznego badania CBOS wynika, że Policja jest jedną z najwyżej ocenianych instytucji publicznych. W ostatniej edycji badania lepiej oceniane są tylko władze lokalne. Policja jest również najlepiej ocenianą instytucją spośród wszystkich poddanych badaniu służb mundurowych i instytucji wymiaru sprawiedliwości.

CBOS, w badaniu cyklicznym realizowanym w marcu i wrześniu każdego roku, monitoruje opinie dorosłych Polaków na temat działalności prezydenta, parlamentu oraz wybranych instytucji publicznych, w tym Policji. Wyniki najnowszej edycji badania wskazują, że większość ankietowanych (72%) dobrze ocenia jej działalność. Wykresy nr 1 i 2.

http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/149025,CBOS-Polacy-dobrze-oceniaja...

Źródło: CBOS, N=985.

(KGP/ ar)