Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Olkusz

O bezpiecznym korzystaniu z internetu

Zagrożenia internetowe oraz cyberprzemoc to temat przewodni dzisiejszego spotkania z rodzicami i nauczycielami Szkoły Podstawowej nr 4 w Olkuszu.

Dzisiaj 10 kwietnia 2018 roku, przedstawicielka Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu spotkała się
z rodzicami i nauczycielami uczniów Szkoły Podstawowej przy ulicy Korczaka w Olkuszu. Prowadząca wykład policjantka, poruszyła między innymi zagadnienia związane z najczęściej występującymi zagrożeniami wynikającymi z nieprawidłowego korzystania z sieci, przestrzegając między innymi przed upublicznianiem danych osobowych oraz rozważnym umieszczaniem fotografii i materiałów na portalach społecznościowych. Omówiła formy przemocy, z jakimi młodzież może spotkać się w internecie, a także uczuliła rodziców na ich negatywne skutki. Funkcjonariuszka przypomniała rodzicom, jak ważna jest rozmowa i uświadamianie dzieciom, że w sieci nie zawsze osoby są tymi, za które się podają. Na koniec spotkania rodzie otrzymali ulotki, na których znajdowały się informacje, w jaki sposób postępować, aby dziecko nie stało się ofiarą lub sprawcą przemocy internetowej.