Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Olkusz

Mieszkanie Plus to rządowy projekt, który zakłada wybudowanie do 2030 r. przynajmniej miliona mieszkań. Główne założenia programu to realne wsparcie dla rodzin, których nie stać na zakup własnego mieszkania, a także pomoc w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu osób o niskich dochodach, samotnych czy niepełnosprawnych.
Kierowany jest do wszystkich grup społecznych i daje szansę na poprawę warunków życiowych.
W związku z ogromnym zainteresowaniem programem Mieszkanie Plus, Krajowy Zasób Nieruchomości uruchomił ogólnopolski numer telefonu 801-801-596, pod którym można uzyskać wszelkie informacje o tym programie. Linia telefoniczna czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.