Spotkanie młodzieży z policją – promowanie zawodu

Dzisiaj tj. 26 października 2018 roku uczniowie klas ósmych ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Olkuszu wraz z opiekunami odwiedzili mury olkuskiej komendy. Młodzież podczas spotkania miała możliwość przyjrzeć się z bliska codziennej pracy funkcjonariuszy, obejrzeć sprzęt wykorzystywany w służbie i zwiedzić strzelnicę.

25 osobowa grupa zapoznała się ze specyfiką i funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu. Spotkanie, które odbyło się w auli było okazją, by promować wśród młodych ludzi zawód policjanta. W czasie spotkania policjantka zajmująca się prewencją kryminalną podzieliła się własnym doświadczeniem związanym ze służbą. Młodzież z dużym zainteresowaniem wysłuchała informacji nt. pracy policjantów poszczególnych wydziałów, zespołów i sekcji, jakie znajdują się w komendzie. Mundurowa rozmawiała o perspektywach, jakie daje służba w policji. Uczniom przedstawiła etap kwalifikacyjny, wymogi jakie musi spełniać kandydat do policji oraz szczegółowy proces rekrutacji. Młodzież z zaciekawieniem obejrzała filmik promujący zawód policjanta. W czasie spotkania uczniowie klas VIII mogli zobaczyć sprzęt wykorzystywany w codziennej służbie i w czasie zabezpieczenia imprez masowych. Ciekawym punktem programu było spotkanie na strzelnicy z instruktorem strzelań policyjnych.

Podczas wizyty w komendzie poruszono kwestie dotyczące bezpieczeństwa w Internecie. Mundurowa rozmawiała z uczestnikami o zagrożeniach, na które mogą być narażeni młodzi użytkownicy Sieci. Uświadomiła uczniom, iż zachowania świadczące o cyberprzemocy, nie tylko wyrządzają krzywdę osobom, które padną jej ofiarą, ale podlegają też odpowiedzialności karnej. Policjantka udzieliła wskazówek, jak reagować w sytuacji, gdy ktoś padnie ofiara cyberprzemocy i gdzie szukać pomocy. Dużo uwagi poświęciła zjawisku przemocy i agresji. Uczniowie włączali się do tej dyskusji i rozmawiali o hejcie, a także nienawiści do drugiego człowieka.

Wizyta w komendzie cieszyła się dużym zainteresowaniem młodzieży, która chętnie zadawała pytania nt. tego zawodu. Być może, ktoś z uczestników dzisiejszego spotkania za kilka lat ubierze policyjny mundur.